Provádíme demoliční práce v jakémkoliv rozsahu. Našim precizním přístupem a velkým počtem úspěšně realizovaných akcí jsme si u zákazníků vybudovali jméno profesionálního a ověřeného dodavatele demoličních prací. 

S pomocí našeho rozmanitého strojového parku a řady doprovodných služeb zajišťujeme náročné zakázky, jako jsou demolice výškových staveb, průmyslových areálů, mostních konstrukcí, sanace skalních masivů a jiné práce demoličními a zemními stroji.

Náš tým proškolených zaměstnanců zajišťuje hladký průběh demolice při maximálních bezpečnostních opatřeních s minimálním dopadem na okolní prostředí. Během demolice provádíme pravidelné skrápění, čímž minimalizujeme šíření prachu do okolí nebo čistíme okolí stavby komunální a zametací technikou.

Nabízíme například tyto služby:

  • demolice výškových staveb
  • demolice průmyslových areálů
  • demolice mostních konstrukcí
  • demolice betonových a železobetonových staveb
  • likvidace brownfieldů
  • demolice v hustě obydlených oblastech
  • demolice ve špatně přístupných místech
  • sanace skalních masivů

Veškeré demoliční práce a ostatní činnosti provádíme výhradně pomocí vlastního zkušeného týmu pracovníků a techniky. Můžeme Vám tak vždy zaručit včasné předání hotového projektu.

Nabízíme provádění kompletních demolic od přepravy demoliční techniky, přes vlastní demolici, odvoz a úklid suti až po konečnou přípravu místa demolice pro další záměr. Tyto konečné přípravy obsahují hrubé terénní úpravy, velkoobjemové přesuny zeminy a jiné zemní práce. Technologie demolice hydraulickými bouracími nůžkami zaručuje maximální bezpečí při odstraňování staveb. Nízká hladina hluku a vibrací je také ohleduplná k okolí místa demolice a životnímu prostředí.

S ohledem na ekonomické aspekty doporučujeme našim zákazníkům veškerý materiál z demoličních prací třídit a recyklovat. Recyklace probíhá přímo v místě prováděné demolice. Tříděním a recyklací materiálu v místě dosáhneme úspory finančních prostředků za dopravu a uložení na skládku, jelikož recyklovanou suť používáme také jako zásypový materiál.

Po pečlivé rekultivaci předáváme místo připravené pro další využití území.


Napište nám, rádi Vám připravíme nabídku:
Zadat poptávku »

Provozovna a sídlo společnosti

Pavel Švestka, s. r. o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice u Rudné