Barrandovský most – demolice nájezdové rampy ze Strakonické ulice

V první etapě rekonstrukce Barrandovského mostu jsme provedli kompletní demolici nájezdové rampy ze Strakonické ulice. Souběžně jsme odstraňovali římsy v celé délce jižní části mostu. Tato časově velmi náročná a sledovaná akce vyžadovala vysoké nasazení našich zaměstnanců.

 

Během dnešního dne jsme přepravili na Barrandovský most demoliční techniku a nákladní vozidla.

Ihned po odfrézování části živičného povrchu jsme zahájili demolicí římsy na nájezdové rampě. Abychom nenarušovali plynulost dopravy v denních hodinách, bul odvoz frézovaného materiálu z komunikace realizován během následující noci.

Třetí den byl ve znamení intenzivní práce na demolici nájezdové rampy. Dále jsme pokračovali na odstraňování svodidlových zídek. Zároveň bylo dokončeno frézování živičného povrchu.

 

Díky precizní práci našich strojníků jsme již 5. den měli první část demolice za sebou! Nájezdová rampa byla odstraněna podle projektu! Následně odborná firma na řezání betonu oddělila zbytky nepoužitelných částí konstrukce, a provedli jsme separaci suti a armatury. Souběžně pokračovali práce na demolici svodidlových zídek a odvozy vybouraného materiálu.

Díky skvělé souhře našich pracovníku jsme práce stihli dokončit ještě před dohodnutým termínem.

Jsme potěšeni, že jsme mohli být součástí náročné rekonstrukce důležité dopravní stavby.

 

Provozovna

Pavel Švestka, s. r. o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice u Rudné

Sídlo společnosti

Pavel Švestka, s.r.o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice