Demolice mostu v Třebíči

Úspěšně jsme dokončili další demolici! Most v Třebíči již nevyhovoval stavebně technickým požadavkům, proto musel být odstraněn. Nacházel se v místě křížení silnice II/351 s železniční tratí a místní komunikací. Při provádění demoličních prací bylo nutné respektovat požadavky na výluky železniční dopravy, z toho důvodu některé práce probíhaly v nočních hodinách.

Akci jsme dokončili za 30 dní. A to včetně závěrečného úklidu staveniště.

 

Provozovna

Pavel Švestka, s. r. o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice u Rudné

Sídlo společnosti

Pavel Švestka, s.r.o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice