Provádíme recyklaci stavebního odpadu vyprodukovaného demoliční činností. Odpad, jako např. různé druhy sutí, kamenivo apod., ekologicky zpracováváme a třídíme, tímto krokem výrazně šetříme životní prostředí.

 

Využití recyklátu se velmi pozitivně promítá do nákladů stavby, proto recyklaci doporučujeme všem našim zákazníkům. Jsme vybaveni rozmanitým strojovým vybavením, můžeme tak zákazníkovi nabídnout recyklaci v místě demolice pomocí mobilních odrazových nebo čelisťových drtičů a třídění surovin na drtě různých frakcí pomocí mobilních třídičů.

 

 

Specializujeme se na recyklaci a třídění:

• cihelné suti
• živice
• betonu
• železobetonu
• ostatního stavebního materiálu

Tímto způsobem lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu a poplatky za uložení na skládce. Veškerou likvidaci stavebních odpadů provádíme v souladu se zákonem o odpadech a s důrazem na ochranu životního prostředí.


Napište nám, rádi Vám připravíme nabídku:
Zadat poptávku »

Provozovna a sídlo společnosti

Pavel Švestka, s. r. o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice u Rudné