Demontáž vodovodního potrubí – Negrelliho viadukt

V rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu jsme se podíleli na demontáži starého vodovodního potrubí, které dříve zásobovalo vodou výtopnu Bubny. Ukotvení tohoto potrubí bylo v havarijním stavu a hrozilo tak jeho bezprostřední zřícení do Vltavy. Demontáž byla provedena kolovými jeřáby  LTM 1060 a LTM 1100 – realizaci předcházel statický posudek mostní konstrukce.

 

Provozovna a sídlo společnosti

Pavel Švestka, s. r. o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice u Rudné