Dismantlement of statues from Čechův most bridge in Prague

We removed the three meter statues from the Čechův most bridge in Prague.

Place of business

Pavel Švestka, s. r. o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice u Rudné

Company address

Pavel Švestka, s.r.o.
U Zastávky 182
252 16 Nučice